Capacitor

خازن های ایکار از فیلم متالیز پلی پروپلین (Polypropylene) ساخته شده اند که دارای خاصیت خودترمیم می باشند (Self Healing).

دارای عمر مفید عمر مفید 100000hrs  در  +70°Cهستند.

این خازن ها مطابق با استاندارد EN 45545 : 2013 ساخته می شوند و دارای مقاومت حرارتی با Natural Cooling پایین و  سیستم قطع کننده داخلی اضافه ولتاژ برای افزایش طول عمر خازن می باشند.